سایت را چطور ارزیابی می کنید؟ خواهشا نظر بدهید...
(61.36%) 108
عالی
(18.18%) 32
خوب
(3.409%) 6
متوسط
(9.090%) 16
ضعیف
(7.954%) 14
پایین تر... اگر این گزینه را انتخاب می کنید در نظر سنجی خصوصی انتقادات خود را بیان کنید.

تعداد شرکت کنندگان : 176