سایت را چطور ارزیابی می کنید؟ خواهشا نظر بدهید...
(60.10%) 110
عالی
(18.03%) 33
خوب
(3.825%) 7
متوسط
(10.38%) 19
ضعیف
(7.650%) 14
پایین تر... اگر این گزینه را انتخاب می کنید در نظر سنجی خصوصی انتقادات خود را بیان کنید.

تعداد شرکت کنندگان : 183