سایت را چطور ارزیابی می کنید؟ خواهشا نظر بدهید...
(60.22%) 109
عالی
(17.67%) 32
خوب
(3.867%) 7
متوسط
(10.49%) 19
ضعیف
(7.734%) 14
پایین تر... اگر این گزینه را انتخاب می کنید در نظر سنجی خصوصی انتقادات خود را بیان کنید.

تعداد شرکت کنندگان : 181